VN | EN

message.detail

2023

Tư vấn

Tập đoàn Tiên Phong (Tienphong Group - TPG)  là một trong những tập đoàn có vị thế vững chắc tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt động chủ chốt của tập đoàn là Tư vấn,Thi công, Thương mại Dịch vụ và Truyền thông